E-Learning

In deze module ga je leren waar je naar moet kijken bij het keuren van koeien. Wat is gewenst bij een koe en wat niet? Wat moet je waarderen en voor welke kenmerken moet je punten aftrekken?

In dit lesmateriaal werk je als student deels zelfstandig en deels in groepjes van maximaal 3 personen. De antwoorden worden digitaal in het systeem ingevoerd. Bij de vragen worden de antwoorden automatisch gecontroleerd. Tevens wordt er automatisch feedback gegeven.

 • Les 1 start met een introductie.
 • In les 2 komen de onderbalkkenmerken aan bod.
 • In les 3 komen de bovenbalkkenmerken aan bod.
 • In les 4 ga je met de punten die je in les 2 en 3 hebt geleerd kijken naar je ideale koe. Nadat je dat hebt gedaan krijg je een theorietoets over de behandelde lesstof.
 • Wanneer je de toets goed hebt gedaan kun je door naar les 5. In de laatste les ga je een koe keuren aan de hand van een film, waarna je een praktijkopdracht krijgt.
 • In de module is een verklarende woordenlijst opgenomen waarin alle kenmerken nog eens extra worden uitgelegd. Aan de hand van tekeningen krijg je een beeld waar je op moet letten.


Lees eerst onderstaande werkwijze door voordat je begint met het uitvoeren van de lessen.

Werkwijze voor de student:

 • Login op de site. Je loginnaam en wachtwoord krijg je van je docent
 • Les 1 tot en met 4 worden individueel uitgevoerd
 • Les 5 voer je uit in een groep van maximaal 3 personen
 • Lees de opdracht helemaal voordat je de opdracht gaat maken
 • De meerkeuzevragen kun je aankruisen. Je krijgt direct Feedback bij de lessen.
 • Vul de open vragen in op het digitale invulveld dat je onderaan de opdracht vindt
 • De docent kijkt de open vragen na.
 • Na het voldoende uitvoeren van de opdracht krijg je een certificaat.
 • Voeg het certificaat (al dan niet digitaal) toe aan je portfolio.

Docenten krijgen na aanmelding de beschikking over een docentenhandleiding. Het lesmateriaal kan natuurlijk ook worden gebruikt door geïnteresseerden die niet zijn verbonden aan een school. U kunt zich na betaling van €10,00 aanmelden via de login.

Geef een reactie