Lesmodule ‘het scoren van melkvee’

Lesmodule ‘het scoren van melkvee’

Deze lesmodule is gericht op het scoren van melkvee. De lesmodule is geschikt voor MBO niveau 3/4 en HBO leerjaar 1 en 2 in de vakrichting (melk)veehouderij.

In Nederland worden veel runderen gehouden voor hun melk. Melkveehouders zijn dan ook op zoek naar koeien die veel melk geven, maar die ook robuust zijn. Door te fokken en te selecteren kunnen de eigenschappen van koeien verbeterd worden.

Het keuren van vee is een belangrijk meetinstrument voor de verbetering van melkkoeien. Elke koe heeft namelijk sterke en minder sterke punten. Je kunt je wel voorstellen dat je voor het melken met een robot koeien wil hebben waarvan de spenen niet te dicht bij elkaar geplaatst zijn. Door te fokken op een bepaalde eigenschap kan een minder sterk punt worden verbeterd.

Door met veebeoordelen mee te doen krijg je oog voor de kenmerken en eigenschappen die een koe heeft. In dit lesmateriaal ga je leren kijken naar koeien en hun eigenschappen. Aan de hand van standaardformulieren die zijn samengesteld door de CRV leer je om koeien te beoordelen. In de eerste lessen en opdrachten in deze module leer je meer over de kenmerken waarop wordt gescoord. Aan het eind van de module ga je daadwerkelijk koeien scoren.

Bekijk nu eerst onderstaande film. Daarna kun je jezelf aanmelden in het login-scherm.